Vaš web preglednik ne podržava flash, molim vas ažurirajte vaš web preglednik..

Prednost rada sa direktnim zastupnikom kao što je Proma d.o.o Sarajevo je da za svu opremu imamo i ovlašteni servis, te garantujemo mogućnost nabavke rezervih dijelova najmanje 10 godina poslije prestanka proizvodnje te serije.

Nabavka medicinske opreme je često kapitalna odluka, i korisnik mora biti siguran da će instalisana oprema biti u funkciji dugi niz godina. Sa redovnim servisom i obučenim kadrom, Proma d.o.o Sarajevo osigurava Vaš efikasan i uspješan rad. Visoki kvalitet opreme proizvođača koje zastupamo smanjuje ukupne troškove Vaše investicije zbog rijetkih kvarova.

Vrijeme odaziva servisa je do 24 sata.

Direktni kontakt broj Servisa: 061/221-301

 

 

 
Copyright 2013 © Proma d.o.o
Sva prava zadržana.