Vaš web preglednik ne podržava flash, molim vas ažurirajte vaš web preglednik..

Prilikom pripreme i aplikacije citostatika, medicinsko osoblje i pacijenti su izloženi njihovom štetnom djelovanju. Proma d.o.o. nudi revolucionu tehnologiju u obliku GETINGE – Freya izolacionih komora.

Freya izolaciona komora omogućava potpunu zaštitu operatera stvaranjem fizičke barijere te pripremu citostatika u sterilnim uslovima.

Izolatori rade na principu ulaska citostatika kojima se površina steriliše hidrogen peroksidom, a zatim u sterilnoj komori farmaceut priprema citostatike preko barijernih rukavica. Osoblje je prilikom pripreme odvojeno fizičkom barijerom komore radi štetnog djelovanja citostatika.

Sama sterilnost komore u kojoj se pripremaju citostatici omogućava uštedu i skladištenje ostatka citostatika u bočicama za naknadnu primjenu. Ovaj princip izolatora javio se prvo u farmaceutskoj industriji a kasnije je primjenu našao i u medicini, u obliku Freya-izolaciona komora za pripremanje citostatika.

Zbog prevencije i zaštite medicinskog osoblja i pacijenata, te uštede na citostaticima Freya-izolator za pripremanje citostatika je idealno riješenje za vašu ustanovu.

edukacija

edukacija

edukacija


Copyright 2013 © Proma d.o.o
Sva prava zadržana.